קילומטר לזריחה

לפעמים אתה מדמיין לעצמך
שהלילה ייגמר ותתפזר החשכה.
לפעמים מתקפל מגולגל בכאבך,
אבל יודע שנותר קילומטר לזריחה.

תביט עכשיו בשנים שעברת,
הזמן דופק מונה כשאתה משתנה.
אין חיוב כפול על מה שכבר אמרת,
כל אחד אוהב, כל אחד שונא.

לפעמים אתה בועט בנשמתך,
ברגעים סדוקים, שרוטים ממבוכה.
ולפעמים אתה נועץ בחלומך,
עוד רגע אחרון, קילומטר לזריחה.

תביט עכשיו בשנים שעברת,
הזמן דופק מונה כשאתה משתנה.
אין חיוב כפול על מה שכבר אמרת,
כל אחד אוהב, כל אחד שונא.

<<<חזרה לרשימת השירים

ברזוליק דוט נט ברזוליק דוט נט ברזוליק דוט נט