תמיד אותך


אני אחרון השיכורים ששתו אתך,
אחרון המשוררים שכתבו רק לך,
שירים נשברים שהתמכרו בלילות.

אני אחרון העיוורים שהכרחת אותם לראות,
אותך, תמיד אותך
ושום דבר אחר.
אותך ורק אותך עד שהלב,
יהיה חייב להישבר.
עד שהסוף,
יהיה חייב להיגמר.

אני אחרון האהובים ששנאו אותך,
אחרון הגנבים ששילמו לך,
בזיעת כוכבים, באהבות גדולות.
אני אחרון הזאבים שהבטחת להם דמעות

ואותך, תמיד אותך
ושום דבר אחר.
אותך, רק אותך,
עד שהלב יהיה חייב להישבר
עד שהסוף יהיה חייב להיגמר

אנ'לא נשאר אצלך הלילה,
אני רק עובר,
רק לראות אם האור
עדיין מסנוור,
אותי ואותך, רק אותך
ושום דבר אחר


<<<חזרה לרשימת השירים

ברזוליק דוט נט ברזוליק דוט נט ברזוליק דוט נט