מי ילך אתך


תקים גדר, סביב חלומך.
תשמור על שלך, תשמור על ביתך
אל תוותר על אהבתך
על השקרים שלך על האמת שבך

מי ילך אתך
אם לא תחפש את דרכך
מי ישמע אותך
אם לא תקשיב לעצמך
מי יתאהב בך, מי יאמין לך

תספור כוכבים לפני שנתך
תשמור על היקרים לך, גם בחשכה
אל תשכח השמיים אתך
אל תפחד מהפחדים שבך

מי ילך אתך...

צריך ללכת עד הסוף
ולפעמים רחוק יותר
בימים הכי שקופים
ליפול, לקום, לא לוותר
להתעורר על החיים

 <<<חזרה לרשימת השירים

ברזוליק דוט נט ברזוליק דוט נט ברזוליק דוט נט